Ομιλίες στην Βουλή

Εκπαιδευτική πολιτική και ΑμεΑ: προσβασιμότητα, δράσεις, εργαστήριο δεξιοτήτων, νέες τεχνολογίες. 14 Φεβρουαρίου 2023 ...

Σ/Ν Υπουργείου Υγείας : Κύρωση Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος και Ελληνικού Δημοσίου και Τροποποίηση Σύμβασης Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος και Ελληνικού Δημοσίου για ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. 31 Ιανουαρίου 2023 ...

Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 21 Δεκεμβρίου 2022 ...

Η Βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα ως εισηγήτρια του νομοσχεδίου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σ/Ν Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Σπίτι μου- στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι”...

Σ/Ν Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Σπίτι μου- στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις. 20 Δεκεμβρίου 2022 ...

19 Δεκεμβρίου 2022 ...