Σ/Ν Υπουργείου Υγείας : Κύρωση Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος και Ελληνικού Δημοσίου και Τροποποίηση Σύμβασης Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος και Ελληνικού Δημοσίου για ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. 31 Ιανουαρίου 2023 ...

Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 21 Δεκεμβρίου 2022 ...

Ψηφίστηκε στη Βουλή το πρόγραμμα «Σπίτι μου», που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους μετά από μια δεκαετία αδράνειας και απραξίας. Μία κυβερνητική πρωτοβουλία και ένα σχέδιο με έντονη κοινωνική σφραγίδα καθώς αφορά στην πρόσβαση σε προσιτή στέγη 137.000 συμπολιτών μας.  Εισηγήτρια...

Συμπολίτες μου,οι Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, είναι διαχρονικά, ο πιο φωτεινός φάροςστο δρόμο της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της στήριξης τωναδυνάτων και κυρίως  της ελπίδας. Αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες αλλά και δυνατέςπροσπάθειες.Καταλαβαίνω και συναισθάνομαι πλήρως, την ανησυχία και την κόπωση...