Δημιουργία νέου καταστήματος κράτησης στην Κόντσικα Ιωαννίνων

Η δημιουργία νέου καταστήματος κράτησης στην Κόντσικα Ιωαννίνων αποτελεί απόφαση της κυβέρνησής μας και με γεμίζει ικανοποίηση καθώς πίστεψα και προσπάθησα για το εν λόγω εγχείρημα.
Η καλή συνεργασία όλων και η πίστη στον στόχο αποτελούν μονόδρομο για την αποτελεσματικότητα.
Προχωράμε….