Πρωϊνός Λόγος Tag

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού». Ίσως η φράση αυτή να περιγράφει απόλυτα, την συνάφεια μεταξύ της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας, από την μία, και της διαδικασίας ψηφιοποίησης λειτουργιών του κράτους, από την άλλη.  Χρόνια ακούγαμε για τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία...