Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης ανθρώπων

Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης ανθρώπων

Προγραμματισμός Εργασιών της Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 15 Νοεμβρίου 2022.