Υποδεχθήκαμε με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας τους νέους Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου μας.

Υποδεχθήκαμε με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας τους νέους Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου μας.

Στην πρώτη συνάντησή μας με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ζέφη Δημαδάμα, την Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής κ. Μαρίνα Στέφου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Πρόδρομο Πύρρο τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής για την οικογένεια, την καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, για την προαγωγή της Ισότητας, τη Διασφάλιση Ίσων Ευκαιριών για όλους και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία μας θα είναι αγαστή και εποικοδομητική!