Σ/Ν Υπουργείου Υγείας

Σ/Ν Υπουργείου Υγείας : Κύρωση Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος και Ελληνικού Δημοσίου και Τροποποίηση Σύμβασης Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος και Ελληνικού Δημοσίου για ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. 31 Ιανουαρίου 2023