Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

15 Δεκεμβρίου 2022.