ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ