Συνέντευξη στο Βήμα TV με τον Παναγιώτη Μπούρχα στις 2-10-2020 για την πανδημία, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις μαθητικές καταλήψεις και την ανάγκη υπεύθυνης στάσης, την σχέση Ελλάδας Τουρκίας καθώς και το νέο Κατάστημα Κράτησης στην Κοντσικά Ιωαννίνων.