Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ.Γ.Βούτσινο στις 10 Φεβρουαρίου 2021

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ.Γ.Βούτσινο στις 10 Φεβρουαρίου 2021

Στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ.Γ.Βούτσινο είχα την ευκαιρία να θέσω το αίτημα να χαρακτηριστεί το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων Πειραματικό, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις και με ότι αυτό συνεπάγεται για την μετέπειτα εξέλιξη του. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, για το οποίο άλλωστε ξεκίνησα την προετοιμασία και ωρίμανση των συνθηκών πριν από έναν χρόνο, με σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας.
Ο Νομός Ιωαννίνων, των γραμμάτων και των τεχνών τα δικαιούται.