Ομιλία στη Βουλή 8-8-2019 – Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών “Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση”