Ομιλία στη Βουλή 6-12-2019 – Σ/Ν Υπ. Οικονομικών “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση”

Ομιλία στη Βουλή 6-12-2019 – Σ/Ν Υπ. Οικονομικών “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση”

Tags: