Ομιλία στη Βουλή 23-10-2019 – Επενδύσεις στην Ελλάδα – Λοιπές διατάξεις