Ομιλία στη Βουλή – Σ/Ν Υπ. Υγείας – Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας 10-3-2020

“Το παρόν σχέδιο νόμου έχει διττό στόχο.
Αφενός να αναδείξουμε την σημασία της πρόληψης.
Και αφετέρου να βελτιώσουμε την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Στην Ελλάδα όταν μιλάμε για υγεία εννοούμε την περίθαλψη.
Στον υπόλοιπο κόσμο ως υγεία νοούν την πρόληψη του υγιούς πληθυσμού.
Δυστυχώς, εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπερεπενδύουμε σε νοσοκομειακές υπηρεσίες.
Δίνουμε έμφαση στην θεραπεία της νόσου και δεν εστιάζουμε στην πρόληψή της.
Αποτέλεσμα?
Το σύστημα υγείας της χώρας μας να εξακολουθεί να είναι απόλυτα νοσοκομειοκεντρικό, μια πρακτική που έχει εγκαταλειφθεί στις σύγχρονες υγειονομικά χώρες.”