Ομιλία στη Βουλή: Σ/Ν Υπουργείου Υγείας – Κύρωση Συμβάσεων Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της υγείας – 1-7-2020

Σε στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ετοιμότητα του ΕΣΥ.
Όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για όσους μάχονται καθημερινά για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ιδιώτες, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, εταιρείες και ιδρύματα όπως το “Σταύρος Νιάρχος” βοήθησαν στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση.