Ομιλία στη Βουλή – Σ/Ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α) 26-2-2020

Ομιλία στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση για νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.