Ομιλία στη Βουλή στις 14-9-2020: Σ/Ν Υπ.Υγείας Κύρωση της από 10-8-2020 ΠΝΠ και της από 22-8-2020 ΠΝΠ και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.

Αφορούν επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Δυστυχώς δεν εξαλείφεται και δεν καταργείται η πανδημία πατώντας ένα κουμπί.
Χρειάζεται δυναμική αντιμετώπιση και θωράκιση της κοινωνίας.
Η επόμενη μέρα αποτυπώθηκε με σαφήνεια από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί όπου μας παρουσίασε την Ελλάδα που πάει μπροστά, που προχωρά τις μεταρρυθμίσεις, που θωρακίζεται για το σήμερα, το αύριο, τη νέα γενιά.
Στην άμυνα, στην εργασία, στην υγεία.
Την Ελλάδα που αλλάζουμε.
Την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης.
Για αυτήν αγωνιζόμαστε συστηματικά και καθημερινά.