Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα στο «Μανιφέστο»: Αρχές 2024 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό