Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει καθήκοντα Υφυπουργού.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει καθήκοντα Υφυπουργού.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει καθήκοντα Υφυπουργού στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας.

Συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης εκφράζω την πίστη μου και τη βεβαιότητα, συνολικά για την επιτυχία του έργου της νέας Κυβέρνησης και ειδικότερα για το έργο και τις αρμοδιότητες του νεοσύστατου Υπουργείου μας, με Υπουργό την Σοφία Ζαχαράκη. 

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ και του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες προκλήσεις για τον θεσμό της οικογένειας, μείζονος σημασίας για τη διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής, με στοχευμένα μέτρα και πολιτικές κατάφερε να κάνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της θωράκισης και ενίσχυσής του. 

Αυτά τα βήματα καλούμαστε πλέον να τα μετατρέψουμε σε άλματα. Άλματα που θα μας δείξουν το δρόμο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας που αποτελεί μία τεράστια απειλή για την ελληνική κοινωνία σήμερα και στο μέλλον.

Είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε.

Χαρτοφυλάκιο Υφυπουργού στην Βουλευτή Ν.Ιωαννίνων Κεφάλα Μαρία