Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα στην Γαλλία για το “2024 OECD Forum on Gender Equality: Navigating Global Transitions”

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα στην Γαλλία για το “2024 OECD Forum on Gender Equality: Navigating Global Transitions”

Στην Γαλλία παρευρέθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, για τις εργασίες του Φόρουμ απασχόλησε η προώθηση της ισότητας των φύλων εν μέσω πράσινων, ενεργειακών και ψηφιακών μεταβάσεων. Στο πάνελ στο οποίο συμμετείχε, εμβάθυνε στη σχέση μεταξύ της μετάβασης σε μια καθαρά μηδενική οικονομία και της ισότητας των φύλων για κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων των γυναικών ως ηγετών και πρωταθλητών βιωσιμότητας.

Επίσης, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες, καθώς και οι μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενώ παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης επιτυχών παραδειγμάτων και υπερκερασμού των εμποδίων, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.