ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 11/05/2023

Επίσκεψη στο δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων πραγματοποίησε η υποψήφια βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα. Στο δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων (25 ειδικότητες, 400 σπουδαστές και 124 εκπαιδευτές ανήκει διοικητικά το Θεματικό Ι.Ε.Κ. Ι.Μ. Βελλάς, Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης και η ΕΣΚ (Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης) Μετσόβου – τμήμα υφαντικής τέχνης.
Τα τελευταία 4 χρόνια, η ριζική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ήταν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Ένα ζωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης που αφορά χιλιάδες νέες και νέους, μετατρέπεται από λύση ανάγκης για λίγους, σε ουσιαστική και συνειδητή επιλογή για πολλούς. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε τη δυνατότητα εισαγωγής, μετά από  κατατακτήριες εξετάσεις των αποφοίτων ΙΕΚ, σε αντίστοιχες ειδικότητες των Πανεπιστημίων.  Θέσπισε την αμειβόμενη πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ, λειτούργησε νέες ειδικότητες και δημοσίευσε νέους οδηγούς σπουδών.

Η μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ήταν επιβεβλημένη καθώς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι πώς θα φέρει πιο κοντά την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. 
Τέλος, στόχος είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των δημοσίων ΙΕΚ. Παράδειγμα αυτού αποτελεί και το δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων, το οποίο υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας Erasmus, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με οργανισμούς και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετέχει σε διεθνής εκθέσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου και σε καινοτόμες δράσεις με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις που έχουν ως βασικό στόχο την απορρόφηση των αποφοίτων.