Επίσκεψη στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ) 5-6-2020

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τους αργυροχόους.
Θα συνεργαστούμε με δεδηλωμένη πρόθεση στήριξης και βοήθειας.