Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [1-2-2023] Σεξισμός στην εργασία.