Δράσεις για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων.

Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

21 Δεκεμβρίου 2022