Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων – 15.12.2022

Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων – 15.12.2022

Σ/Ν Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Σπίτι μου- στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις.