Διακοινοβουλευτική τηλεδιάσκεψη για μια κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη

Διακοινοβουλευτική τηλεδιάσκεψη με θέμα μια κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε η βουλευτής Ιωαννίνων και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα.
Κατά την πρώτη ενότητα με θέμα την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ε.Ε., οι πτυχές που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα κενά στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών και οι επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης.
Η κ. Κεφάλα στην παρέμβασή της τόνισε την ανάγκη υλοποίησης μιας κοινωνικής Ευρώπης, που θα βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, τη συνοχή και τη σύγκλιση. Στη συνέχεια υπογράμμισε τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις λόγω της νέας πραγματικότητας που επέβαλε η πανδημία, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται κοινωνικοί αποκλεισμοί, χαμένες θέσεις εργασίας και εργαζόμενοι. Σημείωσε τέλος ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική προστασία και η ένταξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας αποκτούν ιδιαίτερη αξία στη μετά COVID εποχή.
Στην παρέμβασή της κατά τη δεύτερη ενότητα με θέμα την ευθύνη στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης, η κ. Κεφάλα σημείωσε ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια παθογένειες ετών και ανέδειξε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δυσμενείς επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο υγείας και ασφαλείας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρότεινε δε τη σύνδεσή τους με σαφή τρόπο με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε σχέση με το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.