Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπής Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Οι έμφυλες πτυχές της ενεργειακής φτώχειας» ήταν το θέμα της Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM). Η συνεδρίαση διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2023 και η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου   προσκάλεσε αντιπροσωπείες από τα εθνικά Κοινοβούλια της ΕΕ.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο  εκπροσώπησε η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κυρία Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, η οποία εισαγωγικά αναφέρθηκε στο τραγικό και θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εκφράζοντας  τη βαθύτατη οδύνη στους συγγενείς των θυμάτων και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Η ενεργειακή φτώχεια έχει λάβει και διαστάσεις φυλετικών διακρίσεων, επισήμανε η κυρία Μαρία Κεφάλα, επισημαίνοντας ότι οι  γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από αυτήν, κυρίως ως προς την υγεία και την ευημερία τους, τις ευκαιρίες στη μόρφωση και στην επαγγελματική εξέλιξη αλλά και στην πρόσβαση στην πληροφόρηση, την επικοινωνία και τις μεταφορές, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες ανισότητες της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια πολιτική ευαισθητοποίησης ως προς το φύλο και την ενεργειακή πολιτική, να αναγνωριστούν και να εξυπηρετηθούν οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών, να διασφαλιστεί η συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να προωθηθεί η ισότητα των φύλων σε όλες τις πτυχές της πρόσβασης και χρήσης της ενέργειας. Κατέληξε, τονίζοντας ότι «δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες και στις προοπτικές των γυναικών, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο περιεκτικές και βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές προς όφελος όλων μας.»

Στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία, συμμετείχαν επίσης εμπειρογνώμονες και επικεφαλής διεθνών οργανισμών καθώς και οργανώσεων και δικτύων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ισότητας των Φύλων, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Έλληνας Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, αρμόδιος για θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. 

Οι συμμετέχοντες ανταλλάξαν απόψεις για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και την τρέχουσα κρίση κόστους ζωής που έχει δυσανάλογο αντίκτυπο σε ορισμένες δημογραφικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική και κοινωνική ένταξη των γυναικών, την υγεία, τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα γενικότερα. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και εθνικά μέτρα, ενώ συζητήθηκαν προτάσεις  και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων.