Σ/Ν Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 20.12.2022

Η Βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα ως εισηγήτρια του νομοσχεδίου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σ/Ν Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Σπίτι μου- στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις.

20 Δεκεμβρίου 2022