Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξελέγη η βουλευτής Ιωαννίνων κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα.

«Σε μια περίοδο που η κοινωνία μας ταλανίζεται από περιστατικά βίας και κακοποίησης το έργο της επιτροπής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα» τόνισε σε δήλωση της η νέα πρόεδρος.

Στα πλαίσια της επιτροπής λειτουργούν και δύο υποεπιτροπές η μία για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και η δεύτερη για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων.